PrawoZabiegi kosmetyczne

Zgoda klienta na zabieg kosmetyczny

Często słyszę pytanie, czy powinnam uzyskać zgodę Klientki na zabieg kosmetyczny przed wykonaniem zabiegu?

Od osób wykonujących zabiegi kosmetyczne i nie odbierających takiej zgody słyszę, że przecież to zgoda na zabieg kosmetyczny, a nie na leczenie i że taka zgoda nie jest wymagana przepisami prawa. Czy mają racje?

Zgoda na zabieg kosmetyczny pod lupą.

Niniejszy artykuł stanowić będzie analizę orzecznictwa i przepisów prawa, tak aby dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie: Czy zgoda na zabieg kosmetyczny jest wymagana?

Podstawą prawną odbierania od pacjentów zgody na zabieg stanowi art. 34 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., oraz 18 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 34 tej ustawy:

  1. Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
  2. Przed wyrażeniem zgody przez pacjenta w sytuacji, o której mowa w ust. 1, lekarz ma obowiązek udzielenia mu informacji zgodnie z art. 31.

Co więcej, jak wskazuje orzecznictwo, zgoda pacjenta musi być „świadoma”, „poinformowana”, „objaśniona”. Co oznacza, że uzyskanie zgody pacjenta jest ściśle sprzężone z obowiązkiem lekarza poinformowania pacjenta o możliwym ryzyku związanym z zabiegiem.

Oczywiście, zgoda pacjenta może być wyrażona w formie ustnej. Jednakże w wypadku braku zgody pisemnej, to na lekarzu spoczywa ciężar dowodu wykazania ustawowego obowiązku udzielenia pacjentowi informacji.

Jak to się ma do zabiegów kosmetycznych?

Ze względu na brak wyżej wymienionych unormowań w zakresie zabiegów kosmetycznych, wykształciła się praktyka, która posiłkuje się powyżej wskazanymi przepisami z zakresu prawa medycznego, również w branży beauty.

Co to oznacza?

Oznacza to, że w przypadku zabiegów kosmetycznych lub z zakresu medycyny estetycznej (tym bardziej!), stwarzających dla Klienta podwyższone ryzyko, osoba wykonująca zabieg powinna odebrać od Klienta zgodę na zabieg.

Co więcej, osoba wykonująca zabieg powinna być w stanie wykazać, że taka zgoda Klienta (dobrowolna, świadoma), została poprzedzona poinformowaniem Klienta o możliwym ryzyku związanym z tym zabiegiem. Idąc dalej, jeśli konsekwencje zabiegu zależą od np. zachowania się Klienta przed, lub po zabiegu (np. wymagany brak ekspozycji słonecznej przed lub po zabiegu laserowej depilacji ciała), to osoba wykonująca zabieg powinna również być w stanie wykazać że takie (istotne) informacje zostały przekazane Klientowi.

Jak osoba wykonująca zabieg może wykazać fakt poinformowania Klienta o możliwym ryzyku związanym z zabiegiem?

Oczywiście najłatwiejszym sposobem na udowodnienie przekazania informacji Klientowi jest odpowiednie zawarcie takich informacji na piśmie i podpis Klienta.

Co na to orzecznictwo sądowe?

W wyroku z dnia 5 września 1980 r. II CR 280/80, OSP 1981/10/170, Sąd Najwyższy poszedł o krok dalej i zaprezentował pogląd o konieczności zaostrzenia kryteriów zgody na zabieg kosmetyczny w porównaniu do typowej zgody na zabieg leczniczy (!)

Chodzi o to, że w przypadku zabiegów leczniczych pacjent niejednokrotnie najzwyczajniej powinien poddać się zabiegowi (wymaga tego obiektywny czynnik tj. zdrowie). Z kolei w przypadku zabiegów kosmetycznych nie ma takich zaleceń zdrowotnych, wobec czego pacjent powinien być świadomy o wszystkich, również tych “szczególnych – czyli wszelkich mniej lub bardziej możliwych do przewidzenia skutkach interwencji” nawet jeśli nie stwarzają one ryzyka wyższego aniżeli przeciętny.

Oznacza to, że nawet jeżeli istnieje jedynie cień podejrzenia wystąpienia negatywnych skutków danego zabiegu – pacjent winien zostać w pełni jednoznacznie o tym poinformowany.

Które zabiegi kosmetyczne niosą ryzyko dla Klienta, chociażby nie wyższe niż przeciętne?

Jest ich bardzo wiele np. wszelkie zabiegi z użyciem lasera (np. ryzyko poparzenia, ryzyko przebarwień itd.), makijaż permanentny (np. ryzyko rozlania się tuszu pod skórą). Można wymieniać bardzo długo…

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak powinna być sformułowana zgoda na zabieg kosmetyczny, żeby była prawidłowa i chroniła osobę wykonującą zabieg (a także gabinet) przed roszczeniami Klientów, lub była mocnym dowodem (na Twoją korzyść) w ewentualnym sporze sądowym, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Tagi
Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close