Kraków

Silne wsparcie dla domów pomocy społecznej

Od początku trwania pandemii ze szczególną uwagą obserwujemy sytuację w domach pomocy społecznej. Po trudnym okresie fali zachorowań przyszedł czas na szczepienia mieszkańców i pracowników. Nie możemy jednak stracić czujności. Dlatego małopolskie DPS-y otrzymają kolejne, silne wsparcie.

Wkrótce wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekaże do domów pomocy społecznej w Małopolsce 5 169 543 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. i zostały przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dziś czek potwierdzający przekazanie 97 536 zł otrzymał z rąk wojewody Łukasza Kmity starosta olkuski Bogumił Sobczyk. Środki te zostaną przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

– Przyznane dla Małopolski środki to kolejny dowód na to, jak ważna dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego jest sytuacja w jednostkach świadczących pomoc osobom potrzebującym. Na bieżąco pozostaję w kontakcie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Dziękuję za szerokie wsparcie, które już otrzymaliśmy. Nasze potrzeby są dostrzegane. Co więcej – Ministerstwo wychodzi im naprzeciw. Dokładam też wszelkich starań, by wspierać domy pomocy społecznej w zakresie środków ochrony osobistej. Szczepienia dają nam oddech ulgi, ale nie ustajemy w stałym monitorowaniu sytuacji w tych placówkach – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

– Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu to dla jego mieszkańców nie tylko miejsce egzystencji, ale często jedyny i prawdziwy dom. Dla nas, jako organu prowadzącego, kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie teraz w dobie epidemii – mówił starosta olkuski Bogumił Sobczyk, dziękując za przekazanie rządowych środków.

– Nasi mieszkańcy są w dużej mierze zaszczepieni. Część personelu również jest już po szczepieniu. W tym trudnym czasie potrzebujemy wsparcia i za to wsparcie dziękujemy. Otrzymane środki pozwolą jeszcze lepiej zabezpieczyć naszych podopiecznych i pracowników – stwierdziła Iwona Cebo-Gacek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu

Rządowe dofinansowanie trafi również do innych jednostek w województwie małopolskim. Dokładne kwoty prezentuje poniższa tabela.

Jednostka

Kwota

Powiat bocheński

149 310,00 zł

Powiat brzeski

77 506,00 zł

Powiat chrzanowski

93 358,00 zł

Powiat dąbrowski

96 379,00 zł

Powiat gorlicki

253 962,00 zł

Powiat krakowski

498 459,00 zł

Powiat limanowski

210 998,00 zł

Miasto Kraków

908 924,00 zł

Miasto Nowy Sącz

206 713,00 zł

Miasto Tarnów

219 026,00 zł

Powiat miechowski

173 063,00 zł

Powiat myślenicki

206 364,00 zł

Powiat nowosądecki

216 000,00 zł

Powiat nowotarski

142 100,00 zł

Powiat olkuski

97 536,00 zł

Powiat oświęcimski

206 524,00 zł

Powiat proszowicki

159 875,00 zł

Powiat suski

165 899,00 zł

Powiat tarnowski

388 094,00 zł

Powiat tatrzański

129 609,00 zł

Powiat wadowicki

260 333,00 zł

Powiat wielicki

151 128,00 zł

Gmina Borzęcin

83 885,00 zł

Gmina Grybów

30 616,00 zł

Miasto i Gmina Niepołomice

31 778,00 zł

Gmina Sękowa

12 104,00 zł

SUMA

5 169 543,00 zł

 

Fundusze te zostaną przeznaczone na dalsze zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dzięki wsparciu finansowemu zakupiony zostanie niezbędny sprzęt, wyposażenie i środki ochrony osobistej. Możliwe będzie także przeznaczenie funduszy na zapewnienie kadry potrzebnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS-y.

Przypomnijmy. W ubiegłym roku małopolskie domy pomocy społecznej otrzymały wsparcie w ramach środków przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w 2020 roku przyznało 4 rezerwy celowe na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w tym obszarze, tj. na bieżącą działalność DPS-ów w związku ze zwiększonymi wydatkami na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dla województwa małopolskiego przyznano łącznie środki finansowe w wysokości 11 740 681 zł, w tym:
– 3 101 727 zł, przyznane rezerwą celową w lipcu,
– 4 135 634 zł, przyznane rezerwą celową w październiku,
– 3 905 320 zł, przyznane rezerwą celową w listopadzie,
– 598 000 zł, przyznane rezerwa celową w grudniu.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przyznane środki finansowe przeznaczone były na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości realizacji usług świadczonych przez te jednostki, tj. na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) dla osób świadczących pracę w domach pomocy społecznej.

– Proces szczepień w DPS-ach przebiega sprawnie. Według ostatnich danych, jakimi dysponujemy, spośród 7,7 tys. mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej dwiema dawkami szczepionki przeciwko koronawirusowi zaszczepionych zostało prawie 5,3 tys. podopiecznych, co stanowi około 70%. Odsetek pracowników domów pomocy społecznej w Małopolsce, którzy zostali zaszczepieni dwiema dawkami, wynosi natomiast około 25%. Najnowsze dane wskazują, że w naszym województwie zakażonych koronawirusem było nieco ponad 37% mieszkańców DPS-ów. Przypadki zakażenia COVID-19 potwierdzono ogółem w 81 domach pomocy społecznej – podsumowuje Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Koronawirus w Krakowie
Kraków Portal

Kobieta w Krakowie

Portal dla kobiet w Krakowie - zdrowie, uroda, biznes, dom, rodzina, macierzyństwo, prawo, podróże, psychologia - wydarzenia i konkursy

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *