KrakówMałopolska

Wizyta ministry ds. polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz w Małopolsce

Opieka senioralna, wsparcie dla osób starszych i rozwijanie ich potencjału – to główne tematy rozmów, jakie dziś toczyły się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Z przedstawicielami organizacji seniorskich, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Rad Seniorów z Małopolski spotkali się ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Dzisiejsze spotkanie było wstępem do cyklicznych konferencji senioralnych, które zamierza organizować Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Czas dla aktywnej polityki senioralnej

– Rozwinięta, aktywna i wielopłaszczyznowa polityka senioralna jest kluczem dla zapewnienia godnego życia osobom starszym. Chcemy pomóc naszym seniorom, aby mieli odpowiednią opiekę zdrowotną, a zarazem, aby mogli się rozwijać i czerpać z życia. Ważne jest zatem dostrzeżenie tych potrzeb. W ich realizacji pomoże dobra współpraca pomiędzy rządem a samorządem. Bardzo dziękuję Pani Ministrze za wizytę w Małopolsce i za dzisiejsze spotkanie – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

O bonie senioralnym i nie tylko

Rozwój polityki senioralnej, w tym wdrożenie ustawy o bonie senioralnym, to tematy podjęte w trakcie spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przedstawiła główne kierunki działania. Spotkanie zakończyła dyskusja z przedstawicielami organizacji seniorskich.

– Dla mnie ważne jest, byśmy mieli międzypokoleniową perspektywę, byśmy zobaczyli, że seniorzy to siła i wartość, a każde pokolenie – bez względu na wiek – powinno sobie pomagać – podkreślała w jednym z wywiadów ministra Marzena Okła-Drewnowicz.

– Bon senioralny to pomysł na poprawę sytuacji seniorów w miejscu zamieszkania. Powstanie równocześnie mechanizm rozwoju usług opiekuńczych w samorządach. Bardziej będzie się opłacało dołożyć pieniądze do rozwoju takich usług, niż płacić za pobyt osób starszych w różnych instytucjach. Podstawą naszej polityki senioralnej ma być system usług opiekuńczych w domu. Jednak, by taki system powstał, potrzebna jest koordynacja opieki długoterminowej. Bon ma być sposobem na pomoc państwa dla seniorów, ale także dla ich aktywnych zawodowo dzieci. Prace nad ustawą o bonie senioralnym są na finiszu – przekazała ministra Marzena Okła-Drewnowicz.

– Pracujemy nad nowymi instrumentami aktywizacyjnymi. Chcemy wesprzeć takie podmioty, jak Rady Seniorów czy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Tkwi w nich olbrzymi potencjał. Jednocześnie myślimy nad rozwiązaniami inwestującymi we współpracę międzypokoleniową – dodała ministra.

Naszym wspólnym celem jest troska o dobro seniorów. Pomoc może być przekazywana w różnych formach, ponieważ potrzeby też są zróżnicowane. Konkretnym wsparciem stanie się bon senioralny, który jest przełomową zmianą. Cieszę się, że na drodze dialogu wypracowywane są kolejne rozwiązania dla seniorów oraz dla ich opiekunów – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Siła małopolskich seniorów

W spotkaniu z ministrą ds. polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz i I wicewojewodą małopolską Elżbietą Achinger wzięli udział: Wiesława Borczyk z Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Barbara Szafraniec z Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, dr hab., prof. UJ Jolanta Perek-Białas, Barbara Kawa – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, Barbra Kazior – prezes Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz przedstawiciel Krakowskiej Rady Seniorów Sławomir Pietrzyk. Był obecny także Marek Szarawarski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Senioriady Zimowej na Podhalu w Rabce-Zdroju – Rabczańskiego UTW w Rabce-Zdroju. Senioriada to organizowana od 11 lat impreza rekreacyjno-sportowa z udziałem UTW i organizacji senioralnych, gromadząca ok. 500 osób. Obecny był również Daniel Jachimowicz – wiceprezes Sądeckiego UTW w Nowym Sączu, koordynator – ekspert Portalu Forum Polskich Seniorów, zrzeszającego 160 sygnatariuszy porozumienia organizacji senioralnych. Wśród gości były też: Elżbieta Łabuz – prezes UTW Nowy Targ, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Targu, Danuta Bańska – przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów, była prezes, a obecnie słuchaczka UTW w Andrychowie, a także Krystyna Guzik – prezes UTW w Dąbrowie Tarnowskiej przy Miejskim Ośrodku Kultury.

Praca z Państwem to praca z partnerami. Dziękuję za Państwa zaangażowanie – mówi ministra Marzena Okła-Drewnowicz.

– Liczę na to, że podzielą się Państwo z nami dobrymi praktykami i oddolnymi inicjatywami, których w Małopolsce mamy bardzo dużo – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Na zaproszenie wicewojewody Elżbiety Achinger ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz weźmie udział również w spotkaniu z klubami seniora w Zabierzowie. Odwiedzi również Centrum Aktywności Senioralnej w krakowskich Bronowicach.

Uniwersytety Trzeciego Wieku

W Wieliczce od 2011 roku działa założony przez Elżbietę Achinger Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zrzesza ponad 170 słuchaczy. Wicewojewoda zaangażowana była w tworzenie UTW w małych miastach i miejscowościach. Dzięki temu powstało ponad 10 Uniwersytetów, m.in. w Kłaju, Alwerni, Lipnicy Murowanej, Koszycach czy Drwini. Większość z nich z powodzeniem do dziś funkcjonuje, umożliwiając słuchaczom aktywne spędzanie wolnego czasu i wzmacnianie kondycji umysłowej oraz fizycznej.

Według szacunkowych danych Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce jest około 700 UTW, a w Małopolsce około 60.

Bycie seniorem daje możliwości, na które wcześniej brakowało czasu. To także czas spotkań i rozwijania przyjaźni i pasji. Uniwersytety Trzeciego Wieku to wielki potencjał. Liczne zajęcia kulturalno-oświatowe i edukacyjne są szansą na spędzenie czasu w kreatywny sposób – dodaje wicewojewoda Elżbieta Achinger.

Opieka geriatryczna

Trwają także prace nad realizacją ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. W styczniu w Małopolskim Urzędzie  Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie ze starostami, ich reprezentantami oraz dyrektorami małopolskich szpitali. Celem spotkania było omówienie nadrzędne cele ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, która weszła w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku. Centrum Zdrowia 75+ będzie obejmowało teren powiatu zamieszkały łącznie od 6 do 12 tys. mieszkańców, którzy ukończyli 75 lat. W związku z tym wyznacznikiem Centra mogą obejmować także część powiatu lub kilka powiatów.

– W ciągu 5 lat w Małopolsce powstanie ok. 30 centrów geriatrycznych. Będzie to duże wyzwanie dla samorządów, ale jest to konieczna inwestycja ze względu na rosnącą liczbę osób powyżej 75. roku życia – podkreśla wicewojewoda Elżbieta Achinger.

Rady Seniorów

Ogromną rolę odgrywają obecnie Rady Seniorów, choć ciągle jest ich niewiele.

– Są to opcjonalne ciała doradcze w gminach, które wspierają i upowszechniają wiedzę o roli i zadaniach samorządu terytorialnego. Ich członkowie tworzą zespoły tematyczne zajmujące się różnymi kwestiami. W ubiegłym roku w Małopolsce funkcjonowało 38 takich rad, czyli były obecne w ok. 21% gmin. Naszą wspólna troską – rządu i samorządu – winno być stałe rozszerzanie form aktywizacji seniorów. Ich wiedza i życiowe doświadczenie to nieoceniony wkład w rozwój wspólnot lokalnych – podkreśla I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Na przykład w Krakowie od wielu już lat działa Rada Krakowskich Seniorów. Ma ona charakter doradczy i konsultacyjny wobec organów gminy miejskiej Kraków. Składa się z 25 osób. To delegaci organizacji pozarządowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy też sami mieszkańcy Krakowa. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Kobieta w Krakowie

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj również tutaj
Close
Back to top button
Close