Prawo

ZASIEDZENIE nieruchomości KOSZTY postępowania

Zasiedzenie nieruchomości to jedno z bardziej skomplikowanych procedur prawnych, związanych z nabywaniem własności gruntu. Wielu osób zastanawia się nad kosztami, jakie wiążą się z tym procesem. W tym artykule postaramy się przedstawić pełny obraz kosztów związanych z postępowaniem o zasiedzenie nieruchomości.

1. Opłata sądowa

Każde postępowanie przed sądem pociąga za sobą konieczność zapłaty opłaty sądowej. W przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, opłata ta wynosi 2000 złotych.

2. Biegły sądowy

Nie zawsze granice działki, której dotyczy zasiedzenie, są jasno określone w ewidencji gruntów. Jeśli zachodzi potrzeba wydzielenia lub podziału, konieczne jest powołanie biegłego sądowego – geodety. Wynagrodzenie takiego specjalisty zależy od nakładu pracy, lecz zwykle mieści się w przedziale między 1500 zł a 3000 zł.

3. Dokumenty urzędowe

Załączanie odpowiednich dokumentów do wniosku o zasiedzenie nieruchomości to kluczowy etap postępowania. Konieczne jest załączenie wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów oraz odpisu księgi wieczystej (jeśli taka księga istnieje dla danej nieruchomości). Koszt pozyskania dwóch pierwszych dokumentów to 150 zł, natomiast odpis księgi wieczystej to koszt od 30 zł (odpis zwykły) do 60 zł (odpis pełny).

4. Ogłoszenie dotyczące sprawy

W przypadkach, gdy nie jest możliwe wskazanie wszystkich uczestników postępowania, trzeba dokonać wezwania potencjalnych zainteresowanych przez ogłoszenie. Opłata za takie ogłoszenie jest uzależniona od wyboru pisma, w którym zostanie ono opublikowane i waha się między 350 zł a 700 zł.

5. Wynagrodzenie Kancelarii

Wybór odpowiedniej Kancelarii to ważna decyzja, a koszty związane z jej usługami różnią się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Często wynagrodzenie kształtuje się w granicach 4000 zł – 10000 zł. Warto dodać, że niektóre Kancelarie ustalają swoje honorarium w oparciu o wartość przedmiotu sporu, stosując się do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego stawek minimalnych.

Podatek od zasiedzenia

Choć nie jest to bezpośredni koszt postępowania, warto pamiętać, że po pozytywnym zakończeniu sprawy należy uiścić podatek od zasiedzenia. Wynosi on 7% czystej wartości nieruchomości. Można jednak od tej kwoty odliczyć wartość nakładów poniesionych na nieruchomość w trakcie zasiedzenia lub wartość budynku, który został wzniesiony na danym gruncie.

Zasiedzenie nieruchomości to proces wymagający zarówno czasu, jak i zaangażowania finansowego. Kluczowe jest dokładne zaplanowanie i przewidzenie wszystkich potencjalnych kosztów, aby uniknąć niespodzianek i skomplikować sobie proces jeszcze bardziej. Dobrze jest również skorzystać z usług profesjonalnej Kancelarii, która pomoże przeprowadzić przez wszystkie etapy postępowania i doradzi w kwestii możliwych do poniesienia kosztów.

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Kobieta w Krakowie

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj również tutaj
Close
Back to top button
Close