Kraków

Walka z osuwiskami. Ponad 7 mln zł dla małopolski

Stwarzają zagrożenia komunikacyjne i infrastrukturalne. Utrudniają dojazdy do szkół, miejsc pracy czy kościołów. Przez lata pozostają nieaktywne i przypominają o sobie w nieoczekiwanych momentach. Walka z osuwiskami to proces długotrwały i cykliczny. Dzięki rządowemu wsparciu udaje się sukcesywnie odbudowywać zniszczoną infrastrukturę. W tym roku do małopolskich samorządów z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi trafi łącznie 7 117 800 zł.

– Bardzo dziękuję rządowi Pana Premiera Mateusza Morawieckiego za kolejne ogromne wsparcie dla województwa małopolskiego. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ponad 7 mln zł przyczynią się do stabilizacji osuwisk i odbudowy dróg, zapewniając Małopolanom poczucie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W 2021 roku dofinansowanie trafi do 8 samorządów na 11 zadań:
– trzech gmin (Kamionka Wielka, Piwniczna-Zdrój, Zakliczyn) – na łączną kwotę 3 654 800,00 zł (5 zadań);
– czterech powiatów (gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski) na łączną kwotę 1 303 000,000 zł (5 zadań),
– województwa małopolskiego – na kwotę 2 160 000,00 zł.

– Dzięki rządowemu wsparciu w wysokości ponad 7 mln zł uda się m.in. odbudować zniszczoną infrastrukturę na terenie naszego województwa. Osuwiska bywają bardzo niebezpieczne, dlatego te środki zostaną wykorzystane na konkretne cele, tak by w miejscach newralgicznych zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców konkretnych powiatów i gmin. Wśród wybranych do realizacji przedsięwzięć dofinansowano zadanie związane m.in. ze stabilizacją osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 w miejscowości Sułoszowa – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wykaz zadań, którym zostało przyznane dofinansowanie:

 

L.p.

J.S.T.

Nazwa zadania

1.

Gmina Kamionka Wielka

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi „Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w m. Mszalnica w km 0+350-0+630

2.

Gmina Piwniczna-Zdrój

Wykup gruntów w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K293572 w km 0+177-0+237

3.

Gmina Piwniczna-Zdrój

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 116967 wraz z odbudową drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 2111/175 w Piwnicznej-Zdroju w km 0+260-0+290

4.

Gmina Zakliczyn

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk (2 0/1, 2 0/2) wraz z odbudową drogi gminnej nr K203340 w m. Paleśnica w km 0+000-0+720

5.

Gmina Zakliczyn

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk (03, 04, 05) wraz z odbudową drogi gminnej nr K203345 (G15) w m. Faliszewice w km 0+220-1+100

Razem Gminy:

3 654 800,00

6.

Powiat Gorlicki

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska w m. Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km 2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135

7.

Powiat Limanowski

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 10+525 – 10+565 w m. Jurków

8.

Powiat Nowosądecki

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w km 7+800 – 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka

9.

Powiat Nowosądecki

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk nr 72905 i 112148 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1449K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w km 11+515-11+675 oraz 11+815-11+945 w m. Rożnów

10.

Powiat Tarnowski

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 24014 celem zabezpieczenia drogi powiatowej 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa w km od 26+440 do 26+640 (poniżej cmentarza)

Razem Powiaty:

1 303 000,00

11.

Samorząd Województwa Małopolskiego

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc. 060 km 0+140-0+260 w m. Sułoszowa

Razem Samorząd:

2 160 000,00

Łącznie:

7 117 800,00

 

Najwyższe dofinansowanie trafi do gminy Zakliczyn: łącznie 3 458 000 zł na dwa zadania.

W 2020 roku w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi Wojewoda Małopolski zawarł 5 umów na łączną kwotę 8 190 134,00 zł, w tym:
– 3 umowy z 3 powiatami na kwotę 7 902 118,00 zł,
– 2 umowy z województwem małopolskim na łączną kwotę 288 016,00 zł.

– Otrzymaliśmy pieniądze na dwa bardzo ważne zadania, które będą zrealizowane na południu gminy. Te dwa zadania były wskazywane przez mieszkańców jako bardzo istotne. Na nawierzchni oprócz osuwisk, są bardzo duże ubytki i spękania tych dróg, niestety gmina Zakliczyn, ze względu na ograniczone możliwości finansowe, nie mogła wykonać tego zadania, dlatego ubiegaliśmy się o środki z budżetu państwa na ich realizację, za co serdecznie dziękuję – mówił burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.

– Ponad 5 lat czekaliśmy na to, aby znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy, czyli, aby znalazły się środki na zabezpieczenie osuwiska na terenie Sułoszowej. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby dzisiejszy dzień mógł być swego rodzaju happy endem – zaznaczył wójt gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk.

Ustabilizowano 3 osuwiska powiatowe. Całkowita długość odbudowanych i zabezpieczonych dróg powiatowych wyniosła 0,300 km.

Wykonano też dokumentacje:
– 1 dokumentację projektowo-budowlaną przez województwo małopolskie,
– 1 studium wykonalności przez województwo małopolskie.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Koronawirus w Krakowie
Kraków Portal

Kobieta w Krakowie

Portal dla kobiet w Krakowie - zdrowie, uroda, biznes, dom, rodzina, macierzyństwo, prawo, podróże, psychologia - wydarzenia i konkursy

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przeczytaj również

Close