PrawoRozwody

Paragon fiskalny – czy może stanowić dowód w sprawie o alimenty?

Składając w sądzie pozew o alimenty lub pozew o podwyższenie alimentów należy we właściwy sposób udokumentować koszty utrzymania uprawnionego. W większości przypadków będą to koszty utrzymania małoletniego dziecka. Podczas spotkań z Klientami, bardzo często pada pytanie w jaki sposób wykazać wysokość ponoszonych na ten cel kosztów? Czy do pozwu o alimenty należy załączyć faktury VAT? Czy wystarczające będą jednak paragony fiskalne?

Na początku należy wskazać, że dowodem w sprawie może być w zasadzie każdy środek dowodowy, który da się przeprowadzić przed Sądem, a który może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Teoretycznie, dowodem w sprawie może być w zasadzie wszystko, a zatem paragon również. W praktyce możemy się jednak spotkać z pewnego rodzaju ograniczeniami.

Odpowiadając na pytanie, czy paragon fiskalny może stanowić dowód w sprawie o alimenty, należy zauważyć, że orzecznictwo sądowe w tym zakresie nie jest jednolite. Otóż bardzo często w toku prowadzonych spraw pada zarzut, że paragony fiskalne nie wykazują tożsamości nabywcy, a co za tym idzie, nie można więc wykluczyć, że osoba przedkładająca sądowi paragony zebrała je wcześniej od innych osób dokonujących zakupów w danym sklepie. Istnieje również wiele orzeczeń sądowych, w których to właśnie sąd stawał na stanowisku, że paragony nie są dokumentem w rozumieniu art. 129 k.p.c. Zdaniem wielu sądów paragon jest dowodem zakupu określonych produktów, jednak nie wskazuje kto dokonał określonego zakupu, natomiast w pewnym stopniu uprawdopodabnia ponoszone koszty utrzymania.

W kwestii tej wypowiedział się również Sąd Najwyższy, który wskazał „paragony fiskalne w wystarczającym stopniu uprawdopodabniają poniesienie pewnych wydatków konsumpcyjnych (np. co do zakupu żywności, środków czystości, paliwa do samochodu), a właściwie ich skalę (rozmiar), zwłaszcza gdy ich poniesienie jest oczywiste i całkiem pewne (wyrok Sądu Najwyższego II PK 272/09)”.

Jak wynika z powyższego, sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Jeśli jednak wnosząc pozew do sądu dysponujecie Państwo jedynie paragonami, warto do każdego z nich przedstawić potwierdzenie zapłaty z karty, jeśli oczywiście płatność nie nastąpiła w gotówce. Jeżeli treść tych dowodów koresponduje z kwotą ujętą na paragonie, sąd nie powinien mieć wątpliwości, że wydatek faktycznie został poniesiony przez daną stronę. Bezpieczniej będzie jednak jeszcze przed sprawą sądową zgromadzić faktury imienne potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów.


Czytaj więcej na blogu: Alimenty Kraków

Tagi
Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Paulina Koszyka-Sobczyk

Jestem radcą prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2012 roku. Odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Jednym z kluczowych obszarów specjalizacji prowadzonej przeze mnie kancelarii jest prawo rodzinne.

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj również tutaj
Close
Back to top button
Close