System ochrony zdrowia

MZ: okres pracy przy zwalczaniu epidemii zostanie zaliczony w poczet programu specjalizacji

Jeżeli lekarz w trakcie specjalizacji został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii, okres pracy zostanie zaliczony w poczet programu specjalizacji, więc okres specjalizacji nie ulegnie wydłużeniu – wynika z informacji przekazanych PAP przez rzecznika MZ Wojciecha Andrusiewicza.

“W związku z faktem, że praca z pacjentami covidowymi jest wykonywana przez coraz szersze grono lekarzy, w tym lekarzy w trakcie specjalizacji, minister zdrowia chce dać im pewność, że okres tej pracy zostanie zaliczony w poczet programu specjalizacji. Każdy młody lekarz walczący z epidemią może więc być pewien, że okres specjalizacji mu się nie wydłuży” – przekazał PAP rzecznik resortu zdrowia.

Ministerstwo przypomniało, że lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany do walki z pandemią COVID-19 na mocy tzw. ustawy covidowej z 31 marca 2020 r. Decyzję taką może wydać wojewoda. Oprócz tego pracodawca może skierować lekarza do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne.

“Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który został skierowany do wykonywania pracy innej niż wynikająca z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, wykonuje pracę pod nadzorem lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany. Lekarz specjalista nadzorujący pracę lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego nabywa odpowiednie uprawnienia kierownika specjalizacji” – tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

“Na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne dyrektor CMKP uznaje, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli w okresie tym realizował zadania, w związku ze skierowaniem przez wojewodę lub pracodawcę do innej pracy w czasie epidemii” – dodał resort.

Ministerstwo podkreśliło, że dyrektor CMKP na bieżąco uznaje lekarzom okresy wykonywania innej pracy w związku z epidemią za równoważne z realizacją programu specjalizacji. “Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może także wystąpić, odpowiednio do ministra zdrowia lub wojewody, o wydłużenie szkolenia specjalizacyjnego z zachowaniem trybu” – napisało MZ.(PAP)

autorki: Sonia Otfinowska, Klaudia Torchała

Koronawirus w Krakowie
Kraków Portal

Kobieta w Krakowie

Portal dla kobiet w Krakowie - zdrowie, uroda, biznes, dom, rodzina, macierzyństwo, prawo, podróże, psychologia - wydarzenia i konkursy

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *