Mukowiscydoza

Mukowiscydoza – zwłóknienie torbielowate, cystic fibrosis. Mukowiscydoza w Polsce, poradnik dla rodziców, fundacja, wsparcie dla rodziców