KrakówZwiązki | Rodzina

Inicjatywa lokalna Krakowa – Razem dla swojego otoczenia

Gmina Miejska Kraków finansuje realizację lokalnych inicjatyw mieszkańców. Chętnie przyjmowane są wnioski, które mają szansę przyczynić się do znaczącej poprawy warunków społeczności lokalnych.

„Razem dla swojego otoczenia” jest inicjatywą finansowaną ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Projekt ten daje możliwość na współpracę gminy wraz z mieszkańcami, aby realizować zadania publiczne dla krakowian. Dzięki możliwości złożenia wniosku w tej sprawie jest szansa na zaspokojenie potrzeb poszczególnych zbiorowości oraz poprawę warunków życia samych zainteresowanych.

– Podjęcie się przez gminę tego typu inicjatyw społecznych, w obrębie lokalnych społeczności, ma na celu wsparcie mieszkańców. Chcemy, aby każdy mógł zabrać głos w najważniejszych dla niego kwestiach – mówi Mateusz Płoskonka, Dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie. – Każdy złożony w biurze wniosek zostanie rozpatrzony i ma szansę na jego sfinansowanie – dodaje.

Wnioskodawcami mogą być zarówno sami mieszkańcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do każdego wniosku, w obu przypadkach, należy dołączyć listę osób, które popierają daną inicjatywę lokalną. Co więcej, przedstawiciel organizacji NGO, ubiegający się o realizację wskazanego zadania, musi dołączyć oświadczenie mieszkańców, które wskazuje daną organizację jako swojego pośrednika. Dzięki temu gmina dostanie jasny komunikat, że działa ona nie w swoim imieniu, a w imieniu lokalnej społeczności).

Placówka Biura Miejskiego Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, Referat Ds. Partycypacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, znajduje się na os. Centrum C 10.

Więcej informacji na stronie: www.obywatelski.krakow.pl

Koronawirus w Krakowie
Kraków Portal

Kobieta w Krakowie

Portal dla kobiet w Krakowie - zdrowie, uroda, biznes, dom, rodzina, macierzyństwo, prawo, podróże, psychologia - wydarzenia i konkursy

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *