PrawoPrawo spadkowe

Dział Spadku – Co Należy Wiedzieć?

Dział spadku to termin, który wielu osobom może kojarzyć się z nabyciem spadku. Jednakże warto podkreślić jedno ważne zastrzeżenie – dział spadku to NIE nabycie spadku. Te dwa procesy są ścisłe powiązane, lecz mają odmienne cele oraz przebieg. Dział spadku następuje po nabyciu spadku, kiedy spadkobiercy pragną dokonać podziału nabytego majątku.

Różnica między Nabyciem a Działem Spadku

Podczas postępowania o nabycie spadku, spadkobiercy zyskują jedynie status udziałowca. Może to być mylące, zwłaszcza jeśli oczekiwali oni konkretnego majątku. W rzeczywistości, sąd tylko potwierdza ich udział w masie spadkowej, ale nie określa konkretnych wartości ani przedmiotów. Jeśli spadkobiercy otrzymują jedynie “udział”, wtedy pojawia się pytanie: “Ale w czym?”. Odpowiedź brzmi: w masie spadkowej. Aby przyspieszyć ten proces i dostać konkretne przedmioty, musisz przeprowadzić dział spadku.

Czym jest Dział Spadku?

Dział spadku to proces, podczas którego dochodzi do zniesienia współwłasności powstałej na skutek nabycia udziałów w spadku przez co najmniej dwóch spadkobierców. Z racji swej natury, procedura ta jest zbliżona do postępowania dotyczącego podziału majątku wspólnego. Istnieją dwie główne metody dokonania działu spadku: umownie (notarialnie) oraz sądownie.

Umowny Dział Spadku: Jest dokonywany u notariusza. W tym przypadku strony, które doszły do porozumienia co do podziału, przedstawiają swoje ustalenia notariuszowi, który je uwiecznia w formie aktu notarialnego.

Sądowy Dział Spadku: Ten rodzaj działu jest stosowany w przypadkach, gdy między spadkobiercami istnieją różnice zdań co do podziału majątku. Proces ten jest bardziej skomplikowany, ponieważ sąd musi dokładnie ustalić wartość majątku, uwzględnić wszelkie zapisy, a także rozważyć ewentualne roszczenia między spadkobiercami. Jednakże to sąd podejmuje ostateczną decyzję o podziale majątku.

Metody Podziału w Sądzie

Przepisy przewidują trzy sposoby podziału majątku:

• Podział fizyczny rzeczy: Jeśli można dokonać fizycznego podziału majątku na takie części, które będą sprawiedliwie rozdzielone między spadkobiercami, jest to preferowana metoda.
• Przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli: W tym przypadku jedna osoba otrzymuje konkretny przedmiot, ale jednocześnie musi spłacić pozostałych spadkobierców.
• Sprzedaż licytacyjna rzeczy: W ekstremalnych przypadkach majątek może zostać sprzedany, a uzyskane środki podzielone między spadkobierców.

Choć postępowanie o nabycie spadku może nie spełniać oczekiwań wielu osób, dział spadku pozwala spadkobiercom na dokonanie konkretów. Proces ten może być przeprowadzony w sposób umowny lub sądowy, w zależności od sytuacji. Ważne jest, aby każdy spadkobierca znał swoje prawa i miał świadomość procesu, aby móc podejmować właściwe decyzje w sprawie swojego spadku.

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Kobieta w Krakowie

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close