Prawo dla przedsiębiorców

Boisz się założyć jednoosobową działalność gospodarczą i myślisz o spółce cywilnej z przyjaciółką? Przeczytaj jakie są zagrożenia.

Od dawna zastanawiasz się nad rozpoczęciem czegoś swojego, ale boisz się, że sama sobie nie poradzisz, że potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię wspierał w podejmowaniu trudnych decyzji, kto wspólnie z Tobą w taki sam sposób będzie przeżywał lepsze i gorsze momenty, z kim będziesz dzielić różne, czasami wysokie koszty? Myślisz wtedy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wspólniczka.

Jeżeli masz osobę, której możesz zaufać w 100%, która w trudnej sytuacji zawodowej czy prywatnej zachowa zdrowy rozsądek i nie podejmie żadnych pochopnych i nieprzemyślanych decyzji, zwłaszcza finansowych, to nie powinno być zagrożenia dla Ciebie i Twojej firmy. Jednak jeśli nie jesteś jej pewna chociaż w 1% – zastanów się poważnie. Nieodpowiedzialny wspólnik spółki cywilnej może doprowadzić Ciebie oraz waszą firmę do bankructwa.

Art. 864 Kodeksu cywilnego: Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

Mieć należy na uwadze, że za zobowiązania spółki wspólnicy ponoszą odpowiedzialność solidarną co oznacza, że wierzyciel spółki może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych wspólników z długu.

Wierzyciel spółki w celu wyegzekwowania swojego roszczenia może skierować egzekucję do majątku osobistego dłużnika, nawet jeżeli wspólnicy posiadają majątek wspólny.

W spółce cywilnej nie obowiązuje zasada odpowiedzialności subsydiarnej wspólników, w przeciwieństwie do zasad obowiązujących na gruncie spółek osobowych prawa handlowego. Oznacza to, że przed podjęciem egzekucji z majątku osobistego wspólnika wierzyciel nie musi podejmować próby zaspokojenia się z majątku wspólnego wspólników (“majątku spółki”). Majątek osobisty jest w pełni dostępny dla wierzyciela, nawet gdyby okazało się, że majątek wspólny obejmuje dobra, z których możliwe jest pełne zaspokojenie roszczeń wierzyciela (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 7 stycznia 2015 r., I ACa 1021/14).

Spółka cywilna nie posiada odpowiedzialności prawnej, dlatego też to na wspólnikach ciąży pełna odpowiedzialność za ewentualne długi spółki. Sytuacja finansowa każdego wspólnika z osobna jest bardzo ważna, bowiem może ona mieć wpływ na sytuację finansową spółki. Jeśli zatem spółka popadła w tarapaty finansowe z powodu problemów tylko jednego wspólnika, to dla wierzyciela spółki jest to bez znaczenia, bowiem ma on prawo wystąpić z właściwym powództwem przeciwko wszystkim wspólnikom spółki, a następnie skierować egzekucję przeciwko wszystkim lub przeciwko jednemu, według własnego wyboru.

Jednakże, jeśli podjęłaś już decyzję, że prowadzona przez Ciebie działalność będzie w formie spółki cywilnej pamiętaj, że dobrze przygotowana umowa spółki cywilnej może pomóc w rozwiązaniu pewnych problemów, które mogą powstać w trakcie jej trwania, przy jej rozwiązaniu czy śmierci wspólnika oraz może skutecznie zabezpieczyć Twoje interesy i Twój majątek.

Jeśli masz wątpliwości czy przygotowana przez Ciebie umowa zabezpiecza Cię w optymalny sposób, napisz do nas. Przeanalizujemy Twoją umowę, a w razie konieczności naniesiemy odpowiednie zmiany.

Serwis specjalny: Koronawirus - wszystko co musisz wiedzieć Koronawirus w Krakowie
Tagi
Pokaż więcej

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj również

Close