Małopolska

Blisko 5 mln zł ze środków rządowych na stabilizację osuwiska w Rabce-Zdroju

To jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych na terenie gminy Rabka-Zdrój, które będzie realizowane w najbliższym czasie. Pozwoli uporać się ze skutkami i zagrożeniami, jakie stworzyło osuwisko uaktywnione w 2022 r. Realizację inwestycji umożliwią środki z rezerwy celowej budżetu państwa. W Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju podpisano dzisiaj umowę gwarantującą blisko 5 mln zł dofinansowania dla samorządu.

Sygnatariuszami umowy byli: reprezentujący wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara – dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik oraz burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder. W wydarzeniu uczestniczyły posłanki Urszula Nowogórska oraz Weronika Smarduch. Obecny byli także radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Barnaś oraz dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Sławomir Dyl. Po podpisaniu umowy na terenie, gdzie realizowana będzie inwestycja, odbył się briefing prasowy, podczas którego zaprezentowano zakres zaplanowanych prac.

Zatrzymać żywioł

Mam nadzieję, że prace tutaj na osuwisku będą przebiegały szybko i bezkolizyjnie, a wykonawca, który będzie realizował to zadanie, doskonale sobie z nim poradzi. Jestem pewna, że niedługo będziemy mieli okazję spotkać się tutaj na otwarciu tej drogi – mówi posłanka Urszula Nowogórska.

Sprawa osuwiska w Rabce-Zdroju jest trudna, szczególnie dla mieszkańców, którzy muszą korzystać z objazdów, aby dostać się do innych części naszego województwa. W zeszłym tygodniu gościliśmy w Małopolsce ministra finansów Andrzeja Domańskiego, z którym szczegółowo omówiliśmy sytuację. Pan minister uznał osuwisko za sprawę priorytetową, dzięki czemu udało się szybko znaleźć środki w rezerwie budżetowej na przeciwdziałanie temu problemowi – podkreśla posłanka Weronika Smarduch.

Kwestią miesięcy jest rozwiązanie problemu mieszkańców Rabki-Zdroju związanego z osuwiskiem. Wielkie podziękowania dla Pana Wojewody za szybkie działanie oraz dla Pań Posłanek za starania podjęte na rzecz naszego regionu – mówi Stanisław Barnaś radny województwa Małopolskiego.

Ta historia ma swój początek w 2022 r., kiedy to intensywne opady deszczu uaktywniły w Rabce-Zdroju osuwisko. Spowodowało ono liczne spękania w pasie drogi gminnej – ulicy Zakopiańskiej, zlokalizowanej nad linią kolejową Kraków – Zakopane. Powstało też realne zagrożenie uszkodzenia sąsiadujących sieci gazowej i wodociągowej. Podpisana dziś umowa to konkretny krok, żeby zatrzymać żywioł: ustabilizować osuwisko i odbudować drogę. 4,8 mln zł z budżetu państwa pozwoli naprawić szkody wyrządzone przez ruchy osuwiskowe i przywrócić pierwotną funkcjonalność tego miejsca – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Dzisiaj podpisaliśmy również umowę z wykonawcą, który bardzo szybko wejdzie na teren inwestycji. Mam nadzieję, że już w wakacje będziemy mogli korzystać z odbudowanej ul. Zakopiańskiej. Dla nas jest to jedna z najważniejszych dróg wjazdowych do Rabki-Zdroju i w tej chwili jest to ogromne utrudnienie, bo spowodowało korki na innych drogach gminnych. Dziękuję za te środki  – dodaje burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder.

Długi proces ze szczęśliwym finałem

Zadanie dotyczące prac na osuwisku w Rabce-Zdroju zarekomendowane zostało do objęcia dofinansowaniem ze środków rządowych przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków w grudniu 2022 r.

Gmina najpierw otrzymała środki na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (ponad 121 tys. zł). Dodatkowo samorząd z własnych środków zapewnił przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej.

W październiku 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał gminie 4,8 mln zł na właściwe prace stabilizujące osuwisko, jednakże w postepowaniu przetargowym nie udało się wyłonić wykonawcy. Samorząd nie mógł wykorzystać przyznanych środków.

9 stycznia 2024 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynął ponowny wniosek burmistrza Rabki-Zdroju o udzielenie wsparcia dla robót właściwych polegających na stabilizacji osuwiska i odbudowie drogi gminnej (ul. Zakopiańska). Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar niezwłocznie wystąpił do Ministra w sprawie możliwości ponownego przyznania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na to zadanie.

Przychylając się do wniosku wojewody Krzysztofa Jana Klęczara, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz podjął decyzję o przyznaniu kwoty 4,8 mln zł dla gminy Rabka-Zdrój. W minionym tygodniu Minister Finansów przeznaczył środki na wnioskowane zadanie.

Siła żywiołu i skutki jego działania bywają ogromne. Osuwisko, które ujawniło się na ul. Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju, wymaga umocnienia terenu. To zabezpieczy drogę, ale też budynki położone nad nią. Co więcej, ul. Zakopiańska zlokalizowana jest nad linią kolejową Kraków-Zakopane. Zakres planowanych prac jest znaczący i znaczące jest wyzwanie. Przyznane wsparcie daje gwarancję, że prace nie będą musiały być odsuwane w czasie – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Kobieta w Krakowie

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close